Fact & Fact plus syllabus

Syllabus of Biological Sciences (FACT and FACT Plus Syllabus)

ELECTIVE III: FORENSIC BIOLOGICAL SCIENCES (FACT & FACT Plus 2022)